IIB programma

Praktisch advies werkt!

Het Institute for Independent Business is met meer dan vijfduizend geaccrediteerde adviseurs wereldwijd de grootste in haar soort en bestaat uitsluitend uit hoog gekwalificeerde en bekwame zakenlieden die kunnen bogen op een uitgebreide managementervaring op directieniveau.

Velen van hen verkregen ervaring als algemeen directeur, groepsdirecteur of senior- manager bij een nationale- of internationale onderneming, terwijl anderen de specifieke moeilijkheden en de eenzaamheid, die de functie van directeur/eigenaar van een MKB bedrijf met zich mee kan brengen, aan den lijve hebben ondervonden.

Van elke IIB adviseur wordt verwacht dat zij maandelijks tijd vrij maken voor het voeren van gesprekken met ondernemers in het MKB om met hen te spreken over veel aspecten van de bedrijfsvoering. Zij kunnen dan de directeur/eigenaar van advies dienen en indien nodig oplossingen zoeken of assistentie verlenen.

Veel besproken onderwerpen zijn: financiƫle problemen zoals liquiditeit en financiering, strategie, management, verkoop en marketing, organisatie en personeel. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld: export, productie en kwaliteitscertificeringen. De verkoop of overdracht van een bedrijf wordt regelmatig door een IIB adviseur begeleid. Daarnaast treedt hij vaak op als sparring partner van de ondernemer.

De grote kracht van het Business Support Programma ligt in het daadwerkelijk aanpakken van de problemen van directeuren/eigenaren van MKB bedrijven. Dikwijls hebben deze ondernemers niet de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke en onpartijdige adviseur die het probleem herkent, zich kan inleven in de situatie en vervolgens ook het probleem goed kan oplossen. De IIB adviseur komt niet alleen met advies dat werkt, maar zorgt ook voor daadwerkelijke implementatie in het bedrijf.

Het Business Support Programma kan flexibel worden ingezet. Veel bedrijven kiezen voor permanente ondersteuning terwijl anderen juist kiezen voor inzet van een adviseur per project.